Helvetica Neue mot Candara

Bytte ut Helvetica Neue som det viktigaste typsnittet till Candara istället. Får bli en längre utläggning om Helvetica en annan gång. Nu nöjer jag mig med att kortfattat säga att Helvetica inte är så lämpligt på skärmar med standard-upplösning. Candara är gjort från början för att vara bra på skärm.

Helvetica togs fram på 50-talet som blytyp och tänkt för tryck. Candara kom med Windows Vista och Office 2003 om jag minns rätt. Microsoft har lyckats väl med att ta fram ett antal bra typsnitt för skärmläsning