Tjena

Lärde mig faktiskt något på mjölkförpackningen idag. Dagens tjena har utvecklats under några hundra år. Er ödmjuka tjänare blev till tjänare och till sist tjena. Där ser man. Härmed kommer jag att sluta att tycka illa om tjena.

Och att ordet nedlåtande har gått från någonting positivt till negativt.