Leva som man lär

Högskolan i Borås och Göteborgs universitet har miljöcertifierats. Det gör att de faktiskt lever som de lär, de undervisar i hållbar utveckling och de lever själva upp till det.

Önskar att fler skolor gjorde detta. Undervisar man i webbdesign så ska också webbplatsen/hemsidan avspegla detta. Undervisar man i ledarskap ska det också märkas. Och så vidare och så vidare.