Jan Björklund …

… hade några kommentarer om att antagningskraven till lärarutbildningen är i princip obefintliga.

Det är inte rimligt att kunna antas med 0,1 poäng, då tappar (högskole)provet sin legitimitet, säger han (Jan Björklund).

Det är inte högskoleprovet det är fel. Provet är utformat för att man ska kunna rangordna studenter. Verkar som att Jan inte vet vad provet är till för.
Grundproblemet är att alltför få söker lärarutbildningen, då blir också poängen för de sist antagna låga.
Ren marknadsekonomi, tillgång och efterfrågan.

Höjda löner kommer att hjälpa men troligen inte i samma utsträckning som regeringen hoppas på.
Lärarlegitimation, grundtanken är nog bra, men det blir inte fel sökande för det.
Ny lärarutbildning, bara för att nåt är nytt så behöver det inte vara bra eller riktigt. Och det vet vi inte ännu.
Höjda antagningskrav. Säkert bra för att säkerställa en minimi-nivå, men blir det då tillräckligt många som går lärarutbildningen. Samma sak med lämplighetsprov.
Lämplighetsprov i samband med att man söker lärarutbildningen tror jag är svårt, lämplighetsprov under utbildningens gång tror jag är bättre. Då kan man också baka ihop det med lärarlegitimationen så att när man är färdig med sin lärarutbildning så är allt klart.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16498033.ab