John Bauer lägger ned

Det börjar ta emot lite. Blir inte vinsten det man räknat med? Var är ansvaret för de som inte är klara med sin utbildning? Det är inte bara att byta klass, olika skolor kan läsa kurser i olika ordning. Kommunerna får gå in som räddande ängel.

En friskola ska INTE få lika mycket pengar som en kommunal skola. Om man bara vill vara med i lust men inte i nöd, då förtjänar man inte lika mycket pengar. Då ska de kommunala skolorna ha mer pengar för att när det behövs gå in och rätta till.

Jan Björklund …

… hade några kommentarer om att antagningskraven till lärarutbildningen är i princip obefintliga.

Det är inte rimligt att kunna antas med 0,1 poäng, då tappar (högskole)provet sin legitimitet, säger han (Jan Björklund).

Det är inte högskoleprovet det är fel. Provet är utformat för att man ska kunna rangordna studenter. Verkar som att Jan inte vet vad provet är till för.
Grundproblemet är att alltför få söker lärarutbildningen, då blir också poängen för de sist antagna låga.
Ren marknadsekonomi, tillgång och efterfrågan.

Höjda löner kommer att hjälpa men troligen inte i samma utsträckning som regeringen hoppas på.
Lärarlegitimation, grundtanken är nog bra, men det blir inte fel sökande för det.
Ny lärarutbildning, bara för att nåt är nytt så behöver det inte vara bra eller riktigt. Och det vet vi inte ännu.
Höjda antagningskrav. Säkert bra för att säkerställa en minimi-nivå, men blir det då tillräckligt många som går lärarutbildningen. Samma sak med lämplighetsprov.
Lämplighetsprov i samband med att man söker lärarutbildningen tror jag är svårt, lämplighetsprov under utbildningens gång tror jag är bättre. Då kan man också baka ihop det med lärarlegitimationen så att när man är färdig med sin lärarutbildning så är allt klart.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16498033.ab

Leva som man lär

Högskolan i Borås och Göteborgs universitet har miljöcertifierats. Det gör att de faktiskt lever som de lär, de undervisar i hållbar utveckling och de lever själva upp till det.

Önskar att fler skolor gjorde detta. Undervisar man i webbdesign så ska också webbplatsen/hemsidan avspegla detta. Undervisar man i ledarskap ska det också märkas. Och så vidare och så vidare.

Tintin och Kulturhuset

Det blir inte mycket kvar av biblioteket i Kulturhuset när rensningen har nått alla hörn.

Negerkungen på kurre kurredutt ön? Tolkien? Med flera, med flera …

Vi får inte glömma hur människosynen har ändrats genom åren. Vi får inte glömma Förintelsen. Vi får inte glömma …

_________________
Uppdatering: Verkar nu som att Behrang och Kulturhuset backar från beslutet.

Många blir inte klokare av en högskoleutbildning

Mats Alvesson skriver i DN debatt: http://www.dn.se/debatt/manga-blir-inte-klokare-av-en-hogskoleutbildning

Sverige skulle nog må bra av att särskilja universitet, högskola och yrkeshögskola som man gör i en del andra länder. Yrkeshögskola existerar knappt i Sverige. Och skillnaden mellan högskola och universitet är mer namnet än innehållet.

Kritiken är inte så konstig om man utgår ifrån att bildning är idealet. För många utbildningar är det snarare så att man ska bli rumsren i ett visst yrke. Yrkesutbildning och bildning behöver inte gå hand i hand.

Håller med om Mats slutkläm. Alltför många tar den enkla vägen. Man gör det som är roligast/lättast/det man känner till. Ibland måste man faktiskt också göra det som är nödvändigt.