Dyr elräkning

Låt de extra skatteintäkterna gå tillbaka till de som betalat.

Men inte som bidrag eller “skattelättnad” för att lätta elräkningen.

Många har fått sig en tankeställare nu. Många funderar på att kanske tilläggsisolera, byta ut direktverkande el eller göra något annat för att få ner energiförbrukningen. Det är mycket snack just nu all extra energi som kommer att behövas i framtiden. Men varför så lite om energibesparing?

Företag och andra organisationer ser hela tiden över sn verksamhet, hur kan vi kapa kostnader, hur kan vi bli effektivare …

Låt de som förbättrar sitt hem få stöd för detta. Att installera en luftvärmepump kommer att minska energiförbrukningen för många. Det gör inte bara att min elräkning minskar det gör också att vi får mer el över till annat. Vinn-vinn för både privatpersonen och samhället.