SÄPO “untouchable”

Undrar vad regeringen har för plan för detta som de inte kommunicerar?
Tillåtelse att del av (beställa?) FRA signalspaning och minska insynen. Vem ska syna de som synar?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box