Människa framför skärmen

Att lägga till en kaptcha-funktion verkar vara det rätta. Skräpkommentarerna har helt försvunnit.

Inte något jag gillar men såg inte att jag hade något val. Nåväl nu få det vara så tills nånting bättre kommer.