EU:s lägsta arbetslöshet

Verkar vara den nya trenden oavsett partifärg. Vi jämför oss med något utanför Sveriges gränser.

Förut pratade vi mer i absoluta termer 5% arbetslöshet, 50% ska ha möjlighet till högskolestudier. Nu i relativa termer, lägst arbetslöshet i EU, Anders Borgs budgetunderskott …

Ska vi inte sätta våra egna mål? Eller i alla fall jämföra med något som är större än EU.
Sverige är Sverige. Vi har gamla mål och förväntningar om skola, vård, omsorg, välfärd … Tror inte att det är särskilt många svenssons som bryr sig om hur vi står oss gentemot EU. Det är här och nu det gäller.