Byråkrati

Skrattade åt byråkratin i Liftarens guide till Galaxen häromdagen. Såg om filmen.

Gråter åt den svenska byråkratin. Citat från SVT text-tv :

Tidigare uppgav Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB) att  de första tälten skulle kunna sättas  upp redan denna vecka, men bygglov  krävs och en ansökan är fortfarande  inte inlämnad till Lunds kommun.     

Ungefär samma igår. Skolor får inte anlita lärare från en annan kommun för hemspråksundervisning. Man måste tydligen vara anställd i samma kommun. Borde räcka med ett kontrakt där man köper tjänsten.