Återuppliva bloggen

Får se hur det går.

Uppdaterat med en kaptcha-funktion. Man får en bild med förvrängda bokstäver för att kunna lämna kommmentarer, får se hur det går med alla spam-kommentarer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box