Almega har fått det om bakfoten

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på arbetsgivareorganisationen Almega säger i Aftonbladet: “… radera den valfrihet och kvalitet som kännetecknat just den svenska välfärdsmodellen”.

De privatiserade skolorna, äldreboenden och vårdcentraler är inte den svenska välfärdsmodellen. Det har varit ett undantag de senaste åren som kanske kunde blivit en del av välfärdsmodellen.

När det gäller småföretagare lyfter många till höger gärna fram att det kan finnas en drivkraft av att tex vilja göra något eget, göra det bra, vara sin egen chef.

Kan man inte tex driva en skola efter samma princip. Målet är inte att vinstmaximera, målet är att skapa den bästa skolan med de bästa eleverna. Det skulle också kunna vara en drivkraft för många. Inte ränteavdrag till nåt moderbolag.